Mis on ÖKO ja mahetoode

Mis on ÖKO ja mahetoode

Mahetooted on tooted ja saadused, mis on toodetud ning ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt. Mahetoote märgistusel ja reklaamil kasutatakse mõisteid mahe ja öko või nende tuletisi: mahepõllumajanduslik, ökoloogiline (1).
Turgudel ja poodides leidub palju erinevaid tooteid, mis on märgistatud või sertifitseeritud ÖKO või
mahetootena. Euroopas on selliseid märgistusi paarkümmend tükki.

Ecolabel on Euroopa Liidu poolt 1992. aastal loodud ökomärgis, mis on kõige rangem keskkonnamärgis Euroopas. Nimetatud märgistus kuulub esimest tüüpi keskkonnamärgiste hulka Euroopas. Selle märgistusega toodet kontrollitakse kogu elutsükli jooksul toorainest jäätmeteni. Kriteeriumid kontrollitakse üle reeglipäraselt ja karmistatakse pidevalt.
Eestis on kasutusel kaks ÖKO ja Mahetoote märgistust. Eesti ökomärk või Euroopa Liidu mahetoote logo. Eesti riikliku mahepõllumajanduse märki saab kasutada nelja eri variandina ja Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märki kolme eri variandina (2).

Mahetoote märgistust tohib kasutada toodetel, mille koostisosad on vähemalt 95% ulatuses pärit mahe põllumajandusest. Ning kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood.
Erinevates riikides on erinevad ÖKO Ja mahetoodete märgistused. Enne võõra märgistusega toote soetamist tuleks kontrollida selle märgistuse tõesust ja toote kvaliteeti. Eestis kaitseb mainitud märgistusega toodete kvaliteeti riiklik seadus (3).
Mahetoode või ökotoode on toode, mille toorainete kasvatamisel ei ole kasutatud sünteetilisi väetiseid, pestitsiide ja kasvuhormoone. Samuti on keelatud toodete kiiritamine ja GMOde kasutamine. Lisaks ei sisalda mahetoode kahjulikke värv- ega säilitusaineid.
Miks siis valida ÖKO ja mahetooteid?
Meie kõige suurem väärtus on meie ja meie lähedaste tervis. Hoiame ja kaitseme seda väärtust tarbides puhtaid tooteid!

1 – https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20090809:ET:PDF
2 – https://organicestonia.ee/artikkel/mahetoodete-margistamise-nouded-ja-mahemargid/
3 – https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019021?leiaKehtiv


Liitu uudiskirjaga ja saa 8% allahindlust oma esimeselt ostult!

Kui liitud meie uudiskirjaga saad koheselt 4% allahindlust oma esimeselt ostult!